Djøfbladets CO2-aftryk blev reduceret med 36,3 %

Den faglige medlemsorganisation Djøf har intensiveret sit fokus på grøn omstilling og bæredygtighed – og har i den forbindelse fået foretaget beregninger af organsiationens – herunder også Djøfbladets – samlede CO2-aftryk.

Beregningerne dannede efterfølgende grundlag for Djøfbladets ønske om at optimere produktionen af bladet – med målet om at reducere bladets CO2-aftryk.

Et stykke papir til forskel

Djøfbladet havde som udgangspunkt et ønske om at CO2-kompensere produktionen og modvirke CO2-udledningen ved køb af f.eks. kvoter eller kreditter. Men vi anbefalede, at vi foretog en klimaberegning, der kortlægger den samlede produktions CO2-aftryk og gør det tydeligt, hvor der kan optimeres. 

Undersøgelsen og beregningerne resulterede i, at Djøfbladet valgte et andet – mere miljøvenligt – papir at trykke bladet på. Et valg, der reducerede bladets CO2-aftryk med 36,3 % – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Stibos udregninger af vores CO2-aftryk har været et helt centralt redskab i Djøfbladets bestræbelser på at opnå en mere bæredygtig produktion. I samarbejde med Stibo Complete har vi brugt beregningerne til at finde en løsning, der har reduceret vores CO2-aftryk drastisk – uden at det på nogen måde er gået ud over kvaliteten – og som faktisk også har givet os en bedre økonomi på vores samlede produktion.
Dennis Christiansen
Chefredaktør, Djøfbladet
Stibo Complete - Djøfbladets CO2-aftryk blev reduceret med 36,3 %
Stibo Complete - Djøfbladets CO2-aftryk blev reduceret med 36,3 %

Hvad er en klimaberegning?

Vi foretager en konkret udregning af dit magasin eller fagblads CO2-aftryk, hvor vi også kigger på format, valg af papir og efterbehandling.

Med udgangspunkt i udregningerne kan du træffe mere bæredygtige valg og reducere CO2-udledningen fra produktionen af din tryksag væsentligt  – uden at gå på kompromis med kvalitet, design eller pris.

Stibo Complete - Djøfbladets CO2-aftryk blev reduceret med 36,3 %
Kontakt Claus, og hør mere om klimaberegning
o-grafik

Relevante cases