Hos Stibo Complete
tager vi miljøet alvorligt

Som fondsejet virksomhed har vi nemlig ikke kun forpligtelser overfor os selv, men i særdeleshed også overfor vores medarbejdere, vores kunder, vores omverden – og vores miljø.

Stibo Complete går forrest i kampen for miljøet

For os handler det ikke kun om indtryk og udtryk. Det handler i høj grad også om aftryk. Vi bekymrer os om det aftryk, vi sætter på vores omgivelser, og vi går forrest i kampen for at passe på miljøet.

Stibo Complete er Nordens største, og vi er bevidste om det ansvar, der følger med. Vi har eksisteret i 225 år og vil gerne overleve mindst lige så længe endnu – det skal vores klode også.

Vi arbejder aktivt og fokuseret med miljø og kvalitet​

Miljø og bæredygtighed har stor betydning for vores virksomhed og for vores kunder. Vi vil derfor fortsætte med at være blandt de førende på miljøområdet og stå sammen med vores kunder og leverandører i en fælles indsats for at reducere vores påvirkning af det omgivende miljø med nye miljøtiltag.

Vi kalder det

COMPLETE
CARE

Læs vores ESG rapport

Play Video

Omtanke for miljøet er en del af vores DNA

For os er omsorg for miljøet derfor ikke noget nyt. Det er en del af vores DNA, den måde vi tænker og driver forretning på. Og sådan vil det også være i fremtiden.

1996

ISO 14001

1996

Svanemærket

2000

FSC®

2009

Klimacertificeret

2011

PEFC™

2011

ClimateCalc

2014

Grafisk CSR-kodeks

2016

ISO 14001-multi-site

2016

ISO 9001

Evers Reforest

30.000t CO2 er der indtil videre blevet kompenseret for

Vidste du, at … vi siden 2011 har plantet over 400.000 træer med Evers ReForest på et område fordelt på 500.000 kvadratmeter? Udover at kompensere for CO₂-udledningen, giver disse skove også nye levesteder til dyrene og fremmer biodiversiteten. Og du er meget velkommen til at besøge skovene, når det passer dig.

Verdensmålene

Vi arbejder seriøst med Verdensmålene

I Stibo Complete har vi nøje gennemgået FN’s Verdensmål og spurgt os selv, hvor vi med vores virke kan gøre den forskel i relation til de enkelte mål.

I Stibo Complete har vi valgt at arbejde med fire af Verdensmålene med definerede delmål. Vi har valgt at indarbejde vores arbejde med disse mål i vores ledelsessystem og så vidt muligt at understøtte vores indsats med relevante certificeringer. Hermed sikrer vi en løbende opfølgning samt en høj grad af transparens.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Mads, hvis du vil vide mere

Vores tryksager stammer fra velforvaltet skovbrug

Det er en myte, at tryksager skader skovene. Modsat hvad mange måske tror, er det faktisk helt essentielt, at vi bruger vores skove, så der bliver ved med at være et incitament for at dyrke dem. 

Det altafgørende er, at det træ, vi fælder og anvender til tryksager, ikke stammer fra kontroversielle kilder.

PEFC™ er en sporbarhedscertificering, der sikrer, at materialeforbruget til PEFC-certificerede tryksager kan følges gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren.

Derudover er vores FSC®-certificering med til at sikre, at materialeforbruget til vores tryksager bidrager til ansvarligt skovbrug. 

Vi genanvender papir 25 gange

Når det gælder tryksager, er det ikke en kvalitet i sig selv, at materialet er bionedbrydeligt. Kasseres tryksagen i kompostbunken, går ressourcen ganske enkelt tabt.

I stedet lader vi kilden indgå i et større kredsløb, hvor det genanvendes bedst muligt – helt op til 25 gange. Derefter indgår det som biobrændsel i danske kraftvarmeanlæg og erstatter dermed fossile brændsler som kul og gas.

Svanemærket er ikke en døgnflue

Stibo Complete var blandt de første i Norden til at opnå Svanemærket tilbage i 1996. Allerede dengang var miljøet en høj prioritet for os.

Tryksager med svanemærket lever op til:

  • skrappe miljøkrav i alle faser af produktets livscyklus.
  • skrappe krav til anvendelse af kemikalier.
  • løbende stramninger på baggrund af nyeste viden og udvikling.
  • produktspecifik certificering og kontrol.

Selvom Svanemærkningen har eksisteret flere årtier, er det ikke ensbetydende med, at det er en forældet certificering. Tværtimod er den kun blevet langt stærkere med tiden

På ét år har vi nedbragt vores elforbrug svarende til årsforbruget for

Parcelhuse
0
Gennem de seneste tre år har vi reduceret vores CO2-udledning med
Procent
0

I løbet af et år har vi genanvendt

Tons papir
0

På 5 år har vi reduceret vores materialespild med

Procent
0

På ét år har vi reduceret vores forbrug af gas og fjernvarme svarende til årsforbruget for

Parcelhuse
0

Stibo Complete går forrest i kampen for miljøet