Offentliga inköp

Erfaren leverantör till offentlig sektor i Danmark

Ekonomistyrelsen har valt ut Stibo Complete som samarbetspartner och exklusiv leverantör av tryckeritjänster och standardiserade kopierings- och utskriftstjänster till offentlig sektor.

Vi har ända sedan 1661 levererat kommunikations- och publiceringstjänster till ministerier, styrelser, regioner, kommuner och många andra offentliga organisationer. Vår långa erfarenhet innebär att vi har alla nödvändiga kompetenser och förstår de premisser och beslutsprocesser som gäller för offentliga organisationer.

Som varaktig leverantör – inom ramen för det så kallade ”tryckeriavtalet” – erbjuder vi offentliga organisationer fasta, attraktiva priser och fördelaktiga leveransvillkor för en rad standarduppdrag. Ramavtalet innebär dessutom att de offentliga organisationerna slipper lägga ut större uppdrag för offentlig upphandling, och att det istället räcker med ett så kallat minianbud.

Stibo Complete täcker in alla grafiska produkter och tjänster – och det elektroniska beställningssystemet gör det enkelt och effektivt att beställa trycksaker.

Dina fördelar

Danmarks mest erfarna leverantör av trycksaker till offentliga organisationer.

En leverantör som känner till och förstår de förutsättningar och beslutsprocesser som gäller i ett politiskt system.

Omfattande yrkeskompetens, stora produktionssystem samt snabba leveranstider.

Ingen resurskrävande upphandling när du gör affärer med en utvald och godkänd leverantör.

Enkel och effektiv beställning via elektroniskt beställningssystem.

Alla tjänster kan beställas från en enda plats.

Vill du veta mer om vad vi har att erbjuda offentliga organisationer?

Kontakta Christian Johansson för mer information om hur vi kan hjälpa dig