Vi på Stibo Complete tar miljön på största allvar

Som stiftelseägt företag ansvarar vi nämligen inte enbart för oss själva, utan i hög grad även för våra medarbetare, våra kunder, vår omvärld – och vår miljö.

För oss handlar det inte bara om intryck och uttryck. Det handlar i hög grad också om avtryck. Vi bryr oss om vilket avtryck vi gör på vår omgivning, och vi är ledande i kampen om att skydda vår miljö.

Stibo Complete är störst i Norden, och vi är högst medvetna om det ansvar som vår position medför. Vi har funnits i 225 år, och vill gärna finnas kvar minst lika länge till. Detsamma gäller för vår jord.

Vi kallar det Complete Care

 

ESG_SE

Omtanke om miljön ingår i vårt DNA

Stibo Complete har ända sedan 1993 gjort stora insatser för att optimera processer och resursanvändning för att säkerställa att vi gör så skonsamma avtryck på vår jord som möjligt. 1996 fick vi vår första miljöcertifiering.

För oss är omsorg om miljön alltså inget nytt. Den ingår i vårt DNA, i våra tankesätt och hur vi bedriver vår verksamhet. Och så kommer det att förbli.

 

 

Våra trycksaker har sitt ursprung i välskött skogsbruk

Att trycksaker skadar skogarna är en myt. Till skillnad från vad många kanske tror är det faktiskt av största vikt att vi använder våra skogar eftersom detta är ett incitament för att odla dem.

Den avgörande faktorn är att de träd vi fäller och använder till trycksaker inte kommer från kontroversiella källor.

PEFCTM är en spårbarhetscertifiering som säkerställer att det material som används för PEFC-certifierade trycksaker kan följas genom hela produktionskedjan från skog till förbrukare.

Dessutom bidrar vår FSC®-certifiering till att säkra att materialförbrukningen för våra trycksaker värnar ett ansvarsfullt skogsbruk. 

 

 

Vi återanvänder papper 25 gånger

När det gäller trycksaker är det faktum att materialet är biologiskt nedbrytbart inte ett kvalitetstecken i sig självt. Slänger man trycksaken i soporna försvinner resursen helt enkelt.

I stället ser vi till att råmaterialet inkluderas i ett större kretslopp där det återanvänds så mycket som möjligt – ända upp till 25 gånger. Därefter används det som biobränsle i kraftvärmeverk där det ersätter fossila bränslen som kol och gas..

 

 

Svanenmärket är ingen dagslända

Stibo Complete var 1996 bland de första i Norden att bli Svanenmärkt. Redan då var miljön högprioriterad hos oss.

Trycksaker med Svanenmärket uppfyller

• strikta miljökrav i alla faser av produktens livscykel. 
• strikta krav på kemikalieanvändning. 
• kontinuerligt skärpta krav baserat på ny kunskap och utveckling. 
• krav på produktspecifik certifiering och kontroll.

Trots att Svanenmärket funnits i flera årtionden innebär det inte att det är en föråldrad certifiering. Märket har tvärtom blivit allt viktigare med åren.

 

Stibo Complete - Complete Care svanemærket

 

Kontakta Lars-Åke för mer information
Kontakt Lars-Åke Möller
Stibo Complete - Complete Care
På ett år har vi minskat vår elförbrukning motsvarande årsförbrukningen för
435 villor
Stibo Complete - Complete Care
De senaste tre åren har vi minskat vår CO2-utsläpp med 17%
Stibo Complete - Complete Care
Under ett års tid har vi återanvänt 17.213 ton papper
Stibo Complete - Complete Care
På bara ett år har vi minskat vår förbrukning av gas och fjärrvärme motsvarande årsförbrukningen för 143 villor
Stibo Complete - Complete Care
På 5 år har vi minskat vårt materialsvinn med 18%