Kvalitet

Stibo Complete arbejder aktivt og fokuseret med miljø og kvalitet. Vi kommunikerer åbent om virksomhedens miljø- og kvalitetsforhold og sikrer via faste procedurer at virksomhedens kvalitets- og miljøstrategi er en indarbejdet del af alle medarbejderes hverdag.

ISO 9001

Stibo Complete er certificeret efter ISO 9001. Vi arbejder efter faste certificerede procedurer, som sikrer opretholdelse af en ensartet høj kvalitet i henhold til den enkelte kundes krav til produktkvalitet. Vi udvikler og forbedrer hele tiden procedurer og produktionsmetoder ved løbende at opstille mål for vores fremtidige indsats for kvaliteten.