Offentlige innkjøp

En erfaren leverandør til offentlig sektor i Danmark

Økonomistyrelsen har valgt ut Stibo Complete som fast samarbeidspartner og eksklusiv leverandør av trykkeritjenester og standard kopi- og utskriftstjenester til offentlige organisasjoner.

Vi har levert kommunikasjons- og publiseringstjenester til departementer, styrer, regioner, kommuner og en lang rekke andre offentlige virksomheter helt siden 1661. Vår lange erfaring betyr at vi har all nødvendig kompetanse og forstår premissene for og beslutningsprosessene som gjelder i offentlige virksomheter.

Som fast leverandør i den såkalte «trykkeriavtalen» tilbyr vi offentlige organisasjoner faste, attraktive priser og fordelaktige leveringsbetingelser for en rekke standardoppgaver. Rammeavtalen fører dessuten til at offentlige organisasjoner slipper å legge ut større oppdrag på offentlig anbud, og kan nøye seg med såkalte minianbud.

Stibo Complete tilbyr alle typer grafiske produkter og tjenester – og det elektroniske ordresystemet gjør det enkelt og effektivt å bestille trykksaker.

Dine fordeler

Danmarks mest erfarne leverandør av trykksaker til offentlige organisasjoner.

En leverandør som kjenner til og forstår premisser og beslutningsprosesser i et politisk system.

Høy faglig kompetanse, store produksjonsapparater og rask leveringstid.

Ingen ressurskrevende anbud når du handler med en utvalgt og godkjent leverandør.

Enkel og effektiv bestilling via et elektronisk ordresystem

Alle tjenester kan bestilles på ett sted.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby offentlige virksomheter?

Kontakt Søren Rygaard for å høre hvordan vi kan hjelpe