Miljö

Svanenmärket

Svanenmärket är din garanti för att trycksakens miljöpåverkan är minimal. Vår kombination av ISO 14001 och Svanenmärket ger dig en garanti för att vi har full kontroll på både den enskilda produktens och företagets totala miljöpåverkan.

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council®) har till syfte att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. FSC-märkningen garanterar att materialförbrukningen till trycksaken bidrar till ett väl förvaltat och miljövänligt skogsbruk.

2000 blev Stibo det första FSC-certifierade heatset-tryckeriet i världen.

PEFC™

PEFC är skogsindustrins eget certificeringssystem, som har till syfte att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. PEFC är en spårbarhetscertifiering som säkerställer att det material som används till PEFC-certifierade trycksaker kan följas under hela bearbetningskedjan från skogen till konsumenten.

Stibo fick sin första PEFC-certifiering 2010.
Se Stibos certifikat

ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som säkerställer ett systematiskt arbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Alla medarbetare engageras i detta miljöledningssystem, och alla måste följa de procedurer som ingår i systemet. Vårt ISO 14001-system tar hänsyn till både den omgivande miljön och den interna arbetsmiljön i företaget.

Stibo fick sin första ISO 14001-certifiering 1997.

CO2-neutralisering

Stibo Graphic har som det första tryckeriet i Danmark blivit certifierat för att använda klimatberäkningsverktyget ”ClimateCalc” som kan räkna ut en trycksaks klimatbelastning. Det innebär att vi nu kan erbjuda en exakt beräkning av en viss trycksaks klimatpåverkan samtidigt som vi erbjuder oss att klimatneutralisera trycksaken genom att köpa CO2-krediter. Det ger dig en möjlighet att minimera din miljöpåverkan och samtidigt visa din målgrupp att du har en miljömedveten inställning.