Vi på Stibo Complete
tar miljön på största allvar

Som stiftelseägt företag ansvarar vi nämligen inte enbart för oss själva, utan i hög grad även för våra medarbetare, våra kunder, vår omvärld – och vår miljö.

Stibo Complete leder vägen i kampen för miljön

För oss handlar det inte bara om intryck och uttryck. Det handlar i hög grad också om avtryck. Vi bryr oss om vilket avtryck vi gör på vår omgivning, och vi är ledande i kampen om att skydda vår miljö.

Stibo Complete är störst i Norden, och vi är högst medvetna om det ansvar som vår position medför. Vi har funnits i 225 år, och vill gärna finnas kvar minst lika länge till. Detsamma gäller för vår jord.

Vi arbetar aktivt och fokuserat med miljö och kvalitet

Miljö och hållbarhet är väldigt viktigt både för vårt företag och för våra
kunder. Vi kommer därför att fortsätta vara bland de ledande inom miljö-
området, och stå tillsammans med våra kunder och leverantörer i ett gemen
samt arbete för att minska vår påverkan på den omgivande miljön med nya
miljöåtgärder.

Vi kallar det

COMPLETE
CARE

Läs vår ESG rapport här

Play Video

Omtanke om miljön ingår i vårt DNA

För oss är omsorg om miljön alltså inget nytt. Den ingår i vårt DNA, i våra tankesätt och hur vi bedriver vår verksamhet. Och så kommer det att förbli.

1996

ISO 14001

1996

Svanenmärket

2000

FSC®

2009

Klimatcertifierade

2011

PEFC™

2011

ClimateCalc

2014

Grafisk CSR-kod

2016

ISO 14001-multi-site

2016

ISO 9001

Evers Reforest

30.000t CO2 har hittills kompenserats

Har du hört? Med Evers ReForest har vi sedan 2011 planterat över 400 000 träd på ett 500 000 kvadratmeter stort område. Förutom att kompensera för koldioxidutsläpp skapar dessa skogar också nya livsmiljöer för djur och främjar den biologiska mångfalden. Och du är välkommen att besöka skogarna precis när som helst
FN:s globala mål

Stibo Complete och FN:s globala mål

På Stibo Complete arbetar vi med fyra av FN:s mål för hållbar utveckling och definierade delmål. De utvalda globala målen för hållbar utveckling är inarbetade i vårt ledningssystem och vi stöder insatserna med relevanta certifieringar när det är möjligt. Detta säkerställer att vi har en löpande avstämning och en hög grad av transparens.

Kontakt

Kontakta Lars-Åke för mer information

Våra trycksaker har sitt ursprung i välskött skogsbruk

Att trycksaker skadar skogarna är en myt. Till skillnad från vad många kanske tror är det faktiskt av största vikt att vi använder våra skogar eftersom detta är ett incitament för att odla dem.

Den avgörande faktorn är att de träd vi fäller och använder till trycksaker inte kommer från kontroversiella källor.

PEFCTM är en spårbarhetscertifiering som säkerställer att det material som används för PEFC-certifierade trycksaker kan följas genom hela produktionskedjan från skog till förbrukare.

Dessutom bidrar vår FSC®-certifiering till att säkra att materialförbrukningen för våra trycksaker värnar ett ansvarsfullt skogsbruk. 

Vi återanvänder papper 25 gånger

När det gäller trycksaker är det faktum att materialet är biologiskt nedbrytbart inte ett kvalitetstecken i sig självt. Slänger man trycksaken i soporna försvinner resursen helt enkelt.

I stället ser vi till att råmaterialet inkluderas i ett större kretslopp där det återanvänds så mycket som möjligt – ända upp till 25 gånger. Därefter används det som biobränsle i kraftvärmeverk där det ersätter fossila bränslen som kol och gas.

Svanenmärket är ingen dagslända

Stibo Complete var 1996 bland de första i Norden att bli Svanenmärkt. Redan då var miljön högprioriterad hos oss.

Trycksaker med Svanenmärket uppfyller

• strikta miljökrav i alla faser av produktens livscykel. 
• strikta krav på kemikalieanvändning. 
• kontinuerligt skärpta krav baserat på ny kunskap och utveckling. 
• krav på produktspecifik certifiering och kontroll.

Trots att Svanenmärket funnits i flera årtionden innebär det inte att det är en föråldrad certifiering. Märket har tvärtom blivit allt viktigare med åren.

På ett år har vi minskat vår elförbrukning motsvarande årsförbrukningen för
Villor
0
De senaste tre åren har vi minskat vår CO2-utsläpp med
Procent
0
Under ett års tid har vi återanvänt
Ton papper
0
På 5 år har vi minskat vårt materialsvinn med
Procent
0
På bara ett år har vi minskat vår förbrukning av gas och fjärrvärme motsvarande årsförbrukningen för
Villor
0

Stibo Complete ligger i framkant i kampen för miljön