Kvalitet

Stibo Complete arbeider aktivt og fokusert med miljø og kvalitet. Vi kommuniserer åpent om virksomhetens miljø- og kvalitetsforhold, og sikrer via faste prosedyrer at virksomhetens kvalitets- og miljøstrategi er en innarbeidet del av hverdagen for alle medarbeiderne.

ISO 9001

Stibo Complete er sertifisert ifølge ISO 9001. Vi arbeider etter faste, sertifiserte prosedyrer som sikrer at en ensartet, høy kvalitet opprettholdes i henhold til hver enkelt kundes krav til produktkvalitet. Vi utvikler og forbedrer hele tiden prosedyrer og produksjonsmetoder ved kontinuerlig å definere mål for vår fremtidige innsats for kvaliteten.