Stibo Complete
tar miljøet på alvor

Som fondseid selskap har vi nemlig ikke bare forpliktelser overfor oss selv, men også i stor grad overfor våre medarbeidere, kunder, omverdenen og miljøet.

Stibo Complete går foran i arbeidet med å verne om miljøet

For oss handler det om mer enn inntrykk og uttrykk. Det handler i stor grad også om avtrykk. Vi bekymrer oss for det avtrykket vi setter på omgivelsene, og vi går foran i arbeidet med å verne om miljøet.

Stibo Complete er størst i Norden, og vi er bevisste på det ansvaret det fører med seg. Vi har eksistert i 225 år og vil gjerne eksistere i minst 225 år til. Det skal kloden vår også.

Vi arbeider aktivt og fokusert med miljø og kvalitet

Miljø og bærekraft har stor betydning for selskapet vårt og for kundene. Vi vil derfor fortsette å være blant de ledende på miljøområdet, og vi vil stå sammen med kunder og leverandører i en felles innsats for å redusere vår påvirkning på miljøet rundt oss med nye miljøtiltak.

Vi kaller det

COMPLETE
CARE

Les vår ESG-rapport

Play Video

Omtanke for miljøet er en del av vårt DNA

for oss er omsorg for miljøet ikke noe nytt. Det er en del av vårt DNA, den måten vi tenker og driver forretninger på. Og sånn skal det fort sette å være.

1996

ISO 14001

1996

Svanemerket

2000

FSC®

2009

Klimasertifiseret

2011

PEFC™

2011

ClimateCalc

2014

Grafisk CSR-kodeks

2016

ISO 14001-multi-site

2016

ISO 9001

Evers Reforest

30.000t CO2 har blitt kompensert så langt

Visste du dette? Med Evers ReForest har vi siden 2011 plantet over 400 000 trær på et område som er spredt over 500 000 kvadratmeter. I tillegg til å kompensere for CO2-utslipp, gir disse skogene også nye levesteder til dyr og fremmer det biologiske mangfoldet. Og du er velkommen til å besøke skogene når som helst.

Bærekraftsmål

Vi arbejder seriøst med Verdensmålene

I Stibo Complete jobber vi med fire av FNs bærekraftsmål og definerte delmål. De utvalgte bærekraftsmålene er innarbeidet i ledelsessystemet vårt, og vi støtter innsatsen med relevante sertifiseringer når det er mulig. Det sikrer at vi har en løpende oppsamling og en høy grad av gjennomsiktighet.

Kontakt

Kontakt Lars-Åke for å høre mer

Denne trykksaken er et resultat av bærekraftig skogbruk

Det er en myte at trykksaker skader skogene. I motsetning til det mange tror, er det faktisk avgjørende at vi bruker skogene våre for å opprettholde et incitament for å dyrke dem.

Det mest avgjørende er at de trærne vi feller og bruker til trykksaker, ikke kommer fra sårbare og utsatte skoger.

PEFCTM er en sporbarhetssertifisering som sikrer at materialforbruket til PEFC-sertifiserte trykksaker kan følges gjennom hele bearbeidingskjeden, fra skogen til forbrukeren.

I tillegg er FSC®-sertifisering med på å sikre at materialforbruket i trykksakene våre bidar til ansvarlig skogdrift.

Vi gjenbruker papir 25 ganger

For trykksaker er det ikke nok at materialet er biologisk nedbrytbart. Hvis trykksaken kastes i komposthaugen, går ressursen rett og slett til spille.

I stedet lar vi kilden inngå i et større kretsløp der den blir gjenbrukt på best mulig måte – helt opptil 25 ganger. Deretter brukes det som biobrensel i danske varmekraftanlegg, slik at det erstatter fossile brensler som kull og gass.

Svanemerket er ikke en døgnflue

Stibo Complete var blant de første i Norden til å oppnå Svanemerket, helt tilbake i 1996. Allerede den gangen prioriterte vi miljøet høyt.

Trykksaker med Svanemerket overholder

• strenge miljøkrav i alle faser av produktets livssyklus.
• strenge krav til bruk av kjemikalier.
• løpende innstramminger som følge av ny viten og utvikling
• produktspesifikk sertifisering og kontroll.

Selv om Svanemerket har eksistert i flere tiår, betyr ikke det at sertifiseringen er foreldet. Tvert imot er standarden blitt langt strengere med tiden.

På ett år har vi redusert strømforbruket vårt tilsvarende ett års forbruk for
Parcelhuse
0
De siste tre årene har vi redusert CO2-utslipp vårt med
Procent
0
I løpet av ett år har vi gjenbrukt
Tons papir
0
På fem år har vi redusert materialforbruket vårt med
Procent
0
På ett år har vi redusert forbruket av gass og fjernvarme tilsvarende ett års forbruk for
Parcelhuse
0

Stibo Complete går foran i kampen for miljøet