Hos Stibo Complete tager vi miljøet alvorligt

Som fondsejet virksomhed har vi nemlig ikke kun forpligtelser overfor os selv, men i særdeleshed også overfor vores medarbejdere, vores kunder, vores omverden – og vores miljø. 

For os handler det ikke kun om indtryk og udtryk. Det handler i høj grad også om aftryk. Vi bekymrer os om det aftryk, vi sætter på vores omgivelser, og vi går forrest i kampen for at passe på miljøet. 

Stibo Complete er Nordens største, og vi er bevidste om det ansvar, der følger med. Vi har eksisteret i 225 år og vil gerne overleve mindst lige så længe endnu – det skal vores klode også. 

Vi kalder det for Complete Care

 

Omtanke for miljøet er en del af vores DNA

Siden 1993 har Stibo Complete arbejdet indgående med at optimere processer og ressourceforbrug for at sikre, at vores aftryk på jorden er så skånsomt som muligt. I 1996 fik vi vores første miljøcertificering. 

For os er omsorg for miljøet derfor ikke noget nyt. Det er en del af vores DNA, den måde vi tænker og driver forretning på. Og sådan vil det også være i fremtiden.

 

Stibo Complete - Complete Care timeline

 

Vores tryksager stammer fra velforvaltet skovbrug

Det er en myte, at tryksager skader skovene. Modsat hvad mange måske tror, er det faktisk helt essentielt, at vi bruger vores skove, så der bliver ved med at være et incitament for at dyrke dem. 

Det altafgørende er, at det træ, vi fælder og anvender til tryksager, ikke stammer fra kontroversielle kilder. 

PEFC™ er en sporbarhedscertificering, der sikrer, at materialeforbruget til PEFC-certificerede tryksager kan følges gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren.

Derudover er vores FSC®-certificering med til at sikre, at materialeforbruget til vores tryksager bidrager til ansvarligt skovbrug. Det betyder blandt andet, at hver gang der bliver fældet ét træ til vores tryksager, bliver der plantet tre nye træer. 

 

Stibo Complete - Complete Care skovbrug

 

Vi genanvender papir syv gange

Når det gælder tryksager, er det ikke en kvalitet i sig selv, at materialet er bionedbrydeligt. Kasseres tryksagen i kompostbunken, går ressourcen ganske enkelt tabt. 

I stedet lader vi kilden indgå i et større kredsløb, hvor det genanvendes bedst muligt – helt op til syv gange. Derefter indgår det som biobrændsel i danske kraftvarmeanlæg og erstatter dermed fossile brændsler som kul og gas.

 

Stibo Complete - Complete Care recycle

 

Svanemærket er ikke en døgnflue

Stibo Complete var blandt de første i Norden til at opnå Svanemærket tilbage i 1996. Allerede dengang var miljøet en høj prioritet for os.

Tryksager med svanemærket lever op til

  • skrappe miljøkrav i alle faser af produktets livscyklus.
  • skrappe krav til anvendelse af kemikalier.
  • løbende stramninger på baggrund af nyeste viden og udvikling.
  • produktspecifik certificering og kontrol.

Selvom Svanemærkningen har eksisteret flere årtier, er det ikke ensbetydende med, at det er en forældet certificering. Tværtimod er den kun blevet langt stærkere med tiden

 

Stibo Complete - Complete Care svanemærket

 

Kontakt Mads og hør mere om hvordan vi går forrest i kampen for at passe på miljøet
Kontakt Mads D. Andersen
Stibo Complete - Complete Care
På ét år har vi nedbragt vores elforbrug svarende til årsforbruget for
435 parcelhuse
Stibo Complete - Complete Care
Gennem de seneste tre år har vi reduceret vores CO2-udledning med 17%
Stibo Complete - Complete Care
I løbet af et år har vi genanvendt 17.213 tons papir
Stibo Complete - Complete Care
På ét år har vi reduceret vores forbrug af gas og fjernvarme svarende til årsforbruget for 143 parcelhuse
Stibo Complete - Complete Care
På 5 år har vi reduceret vores materialespild med 18%