Certificeringer

Stibo Complete - Svanemærket

Svanemærket

Svanemærket er din garanti for, at tryksagens belastning på miljøet er minimal. Vores kombination af ISO 14001 og Svanemærket sikrer, at der er fuld kontrol med både det enkelte produkts og virksomhedens samlede miljøpåvirkning.

Stibo Complete - FSC®

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til velforvaltet og miljøvenligt skovbrug.

Stibo blev i 2000 FSC-certificeret som verdens første heatsettrykkeri.

Stibo Complete - PEFC™

PEFC™

PEFC er skovindustriens eget certificeringssystem og har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. PEFC er en sporbarhedscertificering, som sikrer, at materialeforbruget til PEFC-certificerede tryksager kan følges gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren.

Stibo blev PEFC-certificeret første gang i 2010.
Se certifikat for Stibo

Stibo Complete - ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 er et miljøledelsessystem, som sikrer en systematisk indsats for reducering af virksomhedens miljøbelastning. Alle medarbejdere inddrages i dette miljøledelsessystem, og alle skal følge de procedurer, som er en del af systemet. Vores ISO 14001-system tager hensyn til både det omgivende miljø og arbejdsmiljøet internt i virksomheden.

Stibo blev første gang ISO 14001-certificeret i 1997.

Stibo Complete - CO<sub>2</sub>-neutralisering

CO2-neutralisering

Stibo har som det første danske trykkeri opnået certificering til brug af klimaberegningsværktøjet "ClimateCalc", som kan udregne klimabelastningen på en tryksag. Det betyder, at vi kan tilbyde dig en præcis udregning af klimabelastningen på en given tryksag og samtidig tilbyde at klimaneutralisere tryksagen via køb af CO2-kreditter. Det er din mulighed for at minimere miljøbelastningen og samtidig signalere en miljøbevidst holdning over for din målgruppe.