1794

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie stiftes

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie stiftes av boktrykkersvennen Niels Lund. De første kundene er kongen, kirken, lokale butikker og den lokale avisen, Aarhus Stiftstidende.
1794
1927

Aarhus Stiftstidende selges ut

Virksomheten selger ut Aarhus Stiftstidende. Forretningsmannen Hans Kiær kjøper Aarhus Stiftsbogtrykkerie, som på det tidspunktet var et anerkjent trykkeri med 60 medarbeidere.
1927
1949

Erik Kiær overtar

Hans Kiærs sønn, Erik Kiær, overtar eierskapet og ledelsen av virksomheten.
1949
1966

Aarhuus Stiftsbogtrykkeries Fond

Stiftelsen "Aarhuus Stiftsbogtrykkeries Fond" grunnlegges, og eieren Erik Kiær overfører alle eierandelene sine til stiftelsen. Formålet med stiftelsen er å sikre den langsiktige utviklingen og virksomhetens overlevelse.
1966
1975

Informasjonsteknologisk gjennombrudd

Samarbeidet med den amerikanske virksomheten Computer Composition Inc. innledes. Formålet med dette prosjektet er å optimere teknologien som brukes i produksjonen av store telefonkataloger. Resultatet er et stort gjennombrudd i bruken av informasjonsteknologi.
1975
1989

Heldigital produksjonsflyt

Som en av de første virksomhetene i verden blir Stibo i stand til å håndtere alle data og illustrasjoner i 4 farger samt telefonkataloger i en heldigital produksjonsflyt.
1989
1990

Stibo Graphic etableres

Stibo Graphic, konsernets store heatset-avdeling, etableres i Horsens. Urokkelig fokus på kvalitet og effektivitet gjør Stibo Graphic til en stor aktør på det europeiske printmarkedet i løpet av få år.
1990
1994

200 år

Konsernet feirer 200-årsjubileum og bygger nytt hovedkontor i Aarhus.
1994
1997

Bokbindingsanlegg

Konsernet investerer i et av verdens største bokbindingsanlegg.
1997
2000

Den største teknologiinvesteringen hittil

Konsernet foretar sin hittil største teknologiinvestering ved å kjøpe inn en 96-siders LithoMAN IV, som er en av verdens største heatset-trykkemaskiner.
2000
2002

Fra Aarhuus Stiftsbogtrykkerie til Stibo

Konsernet skifter navn fra Aarhuus Stiftsbogtrykkerie til Stibo, og består nå av følgende forretningsområder: Stibo Graphic: Publiseringsløsninger innen print og elektronisk publisering. CCI Europe: Redigerings-, annonserings- og arkiveringssystemer til avisutgivere over hele verden. Stibo Catalog: Katalogstyring og Content Management for publisering av alle typer trykte og elektroniske medier.
2002
2005

Stibo Graphic

Stibo Graphic deles opp i to deler, Stibo Graphic og Stibo Graphic Software.
2005
2007

Stibo Fonden

Stibo-koncernens eier, Aarhuus Stiftsbogtrykkeries Fond, skifter navn til Stibo-Fonden.
2007
2012

Color Print A/S og Scanprint A/S

Stibo kjøper Color Print A/S og Scanprint A/S. Sammen med Stibo Graphic blir Stibos printdivisjon dermed Skandinavias ledende trykkeri.
2012
2014

Greentech Rotaprint og Skånsk Repro

Stibo Graphic overtar Greentech Rotaprint og Skånsk Repro som en del av virksomhetens oppkjøps- og konsolideringsstrategi.
2014
2015

Stibo Printing Solutions

Virksomheten skifter navn til Stibo Printing Solutions.
2015
2016

Sörmlands Grafiska AB

Stibo Printing Solutions kjøper svenske Sörmlands Grafiska AB og forsterker sin posisjon som markedsledende i Skandinavia
2016
2017

Stibo Printing Solutions er markedsleder

Stibo Printing Solutions er markedsleder, og printdivisjonen utgjøres nå av følgende virksomheter: Stibo Graphic, Color Print, Scanprint, Stibo Media og Sörmlands Printing Solutions.
2017
2018

Stibo Complete

Stibo Printing Solutions blir til Stibo Complete. De ulike virksomhetene samles dermed under ett varemerke. Stibo Complete har som visjon å levere Better Marketing Solutions.
2018
2018

Stibo-konsernet består nå av

- CCI Europe - Stibo Systems - Stibo Complete
2018
2018

Stibo Complete kjøper GigantPrint AB

Stibo Complete kjøper GigantPrint AB og blir Skandinavias største leverandør av POS-løsninger.
2018
2020

Stibo Complete kjøper Rosendahls

Stibo Complete kjøper Rosendahls Print-Design-Media A/S og styrker sin posisjon som grafisk full-service virksomhet.
2020