Annonsesalg

Vi oppretter kontakt mellom medier og annonsør

Hos MediaService, som er en del av Stibo Complete, skaper vi resultater for deg. Vi er opptatt av å skape vekst for annonsørene, samtidig som vi driver salgsarbeid overfor nye annonsører og muligheter.

Vi er et dansk mediehus med kontorer i Esbjerg, Horsens og København. Vi representerer over 35 magasiner, fagtidsskrifter og blader og er eksperter på annonsering i både trykte og digitale medier.

Hos oss får du tilgang til et sterkt team av erfarne annonsekonsulenter som har en unik kjennskap til mediebransjen – og en stor kundedatabase.

Når du samarbeider med oss, får du tildelt én konsulent som utelukkende fokuserer på annonsesalg til mediet ditt. Alle konsulentene våre kan ivareta annonsesalg til både trykte og digitale medier. I tillegg blir en dedikert grafiker tilknyttet utgivelsene dine.

Besøk vår medieservice

Vi sikrer synergien mellom innhold og annonse

Vi markedsfører utgivelsen din ved å skape en attraktiv grunnfortelling som annonsørene kan se seg selv i, og som de ønsker å bli sett i. Synergien mellom magasinets innhold og annonsørenes budskap er med på å gi leserne en god leseopplevelse og oppnå en reell virkning av annonsene.

Vi innhenter og ivaretar kvalitetskontroller av alt annonsemateriale til både trykte og digitale annonser og sikrer høy kvalitet for hver utgivelse.

Dine fordeler

Én fast konsulent og kontaktperson

Én fast tilknyttet grafiker

Stor kundedatabase

Synergi mellom innhold og annonser

Eksperter på annonsering i trykte og digitale medier

Kontakt Kasper Kristensen for å høre hvordan vi kan hjelpe