Stibo Complete tar miljøet på alvor

Som fondseid selskap har vi nemlig ikke bare forpliktelser overfor oss selv, men også i stor grad overfor våre medarbeidere, kunder, omverdenen og miljøet.

For oss handler det om mer enn inntrykk og uttrykk. Det handler i stor grad også om avtrykk. Vi bekymrer oss for det avtrykket vi setter på omgivelsene, og vi går foran i arbeidet med å verne om miljøet.

Stibo Complete er størst i Norden, og vi er bevisste på det ansvaret det fører med seg. Vi har eksistert i 225 år og vil gjerne eksistere i minst 225 år til. Det skal kloden vår også.

Vi kaller det Complete Care

 

ESG_NO

 

Omtanke for miljøet er en del av vårt DNA

Siden 1993 har Stibo Complete jobbet intenst med å optimalisere prosesser og ressursbruk for å sikre at miljøavtrykket vårt er så lite som mulig.

I 1996 fikk vi vår første miljøsertifisering. Så for oss er omsorg for miljøet ikke noe nytt. Det er en del av vårt DNA, den måten vi tenker og driver forretninger på. Og sånn skal det fortsette å være.

 

 

Denne trykksaken er et resultat av bærekraftig skogbruk

Det er en myte at trykksaker skader skogene. I motsetning til det mange tror, er det faktisk avgjørende at vi bruker skogene våre for å opprettholde et incitament for å dyrke dem.

Det mest avgjørende er at de trærne vi feller og bruker til trykksaker, ikke kommer fra sårbare og utsatte skoger.

PEFCTM er en sporbarhetssertifisering som sikrer at materialforbruket til PEFC-sertifiserte trykksaker kan følges gjennom hele bearbeidingskjeden, fra skogen til forbrukeren.

I tillegg er FSC®-sertifisering med på å sikre at materialforbruket i trykksakene våre bidar til ansvarlig skogdrift. 

 

 

Vi gjenbruker papir 25 ganger

For trykksaker er det ikke nok at materialet er biologisk nedbrytbart. Hvis trykksaken kastes i komposthaugen, går ressursen rett og slett til spille.

I stedet lar vi kilden inngå i et større kretsløp der den blir gjenbrukt på best mulig måte – helt opptil 25 ganger. Deretter brukes det som biobrensel i danske varmekraftanlegg, slik at det erstatter fossile brensler som kull og gass.

 


 

Svanemerket er ikke en døgnflue

Stibo Complete var blant de første i Norden til å oppnå Svanemerket, helt tilbake i 1996. Allerede den gangen prioriterte vi miljøet høyt.

Trykksaker med Svanemerket overholder

• strenge miljøkrav i alle faser av produktets livssyklus. 
• strenge krav til bruk av kjemikalier.
• løpende innstramminger som følge av ny viten og utvikling
• produktspesifikk sertifisering og kontroll.

Selv om Svanemerket har eksistert i flere tiår, betyr ikke det at sertifiseringen er foreldet. Tvert imot er standarden blitt langt strengere med tiden.

 

Stibo Complete - Complete Care svanemærket

 

Kontakt Lars-Åke for å høre mer
Kontakt Lars-Åke Möller
Stibo Complete - Complete Care
På ett år har vi redusert strømforbruket vårt tilsvarende ett års forbruk for
435 eneboliger
Stibo Complete - Complete Care
De siste tre årene har vi redusert CO2-utslipp vårt med 17%
Stibo Complete - Complete Care
I løpet av ett år har vi gjenbrukt 17.213 tonn papir
Stibo Complete - Complete Care
På ett år har vi redusert forbruket av gass og fjernvarme tilsvarende ett års forbruk for 143 eneboliger
Stibo Complete - Complete Care
På fem år har vi redusert materialforbruket vårt med 18%