Bring your ideas to life

Använd ditt kampanjkoncept i alla led med snygga displayer, vasst instorematerial och uppseendeväckande outdoorkoncept.

Lyckas med dina instore- och outdoorbudskap

Genom att ge dig råd och bolla idéer med dig ser vi till att dina POS-material alltid produceras och levereras i rätt kvalitet – med ett snyggt och effektfullt uttryck.

Hos oss får du dessutom kompetent projektstyrning, hög leveranssäkerhet och bra priser på distribution när dina material ska levereras till olika platser både inom landet och utomlands.

Om du behöver ändra något i din beställning är vi flexibla. Vi har den erfarenhet som krävs för att snabbt kunna ställa om utan att kompromissa med kvaliteten – vare sig på vårt arbete eller på slutresultatet.

 

Öka din försäljning med kraftfulla POS-lösningar

Med kreativa ”point of sale”-lösningar i bra och hållbar kvalitet är det din kampanj som vinner kundernas uppmärksamhet när de står i butiken och ska fatta det slutgiltiga köpbeslutet.

Våra rådgivare hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av din budget så att du får effektfulla och hållbara ”point of sale”- och instore-lösningar.

Vi ger dig också råd om materialval, så att du får en lösning som:

  • stödjer ditt budskap
  • fungerar optimalt i dina lokaler
  • är utvecklad och producerad med målgruppen och användningsområdet i åtanke
Stibo Complete - Instore & outdoor

Från idé till montering

Eftersom vi är med redan under idé- och utvecklingsfasen för din kampanj har vi de bästa förutsättningarna för att kunna ge dig råd kring materialval och ytor du kan dra nytta av för att väcka uppmärksamhet i dina lokaler eller butiker.

Våra erfarna projektledare finns med dig hela vägen från produktion till packning och distribution av materialen till dina butiker. På så vis kan du vara säker på att vi levererar i tid och att kvaliteten på ditt POS-material är av högsta klass.

Du kan också låta våra erfarna montörer ta hand om monteringen av POS-materialet. Då vet du att allt material sätts upp på ett korrekt och snyggt sätt.

 

Miljövänliga material för dina budskap

Miljövänlig och hållbar produktion står högt på dagordningen hos Stibo Complete. På vår avdelning för storformatstryck arbetar vi med miljövänliga alternativ som trä, kanalplast och PP, och vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för just dina behov.

Våra specialister på instore- och outdoorlösningar ger råd och kommer med nya idéer så att du får den mest optimala lösningen – både miljömässigt och kostnadsmässigt.

Kundcases