Historie

Stibo Complete - 1794 Aarhuus Stiftsbogtrykkerie stiftes

1794

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie stiftes

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie stiftes av boktrykkersvennen Niels Lund. De første kundene er kongen, kirken, lokale butikker og den lokale avisen, Aarhus Stiftstidende.

Stibo Complete - 1927 Aarhus Stiftstidende selges ut

1927

Aarhus Stiftstidende selges ut

Virksomheten selger ut Aarhus Stiftstidende. Forretningsmannen Hans Kiær kjøper Aarhus Stiftsbogtrykkerie, som på det tidspunktet var et anerkjent trykkeri med 60 medarbeidere.

Stibo Complete - 1949 Erik Kiær overtar

1949

Erik Kiær overtar

Hans Kiærs sønn, Erik Kiær, overtar eierskapet og ledelsen av virksomheten.

Stibo Complete - 1966 Aarhuus Stiftsbogtrykkeries Fond

1966

Aarhuus Stiftsbogtrykkeries Fond

Stiftelsen "Aarhuus Stiftsbogtrykkeries Fond" grunnlegges, og eieren Erik Kiær overfører alle eierandelene sine til stiftelsen. Formålet med stiftelsen er å sikre den langsiktige utviklingen og virksomhetens overlevelse.

Stibo Complete - 1975 Informasjonsteknologisk gjennombrudd

1975

Informasjonsteknologisk gjennombrudd

Samarbeidet med den amerikanske virksomheten Computer Composition Inc. innledes. Formålet med dette prosjektet er å optimere teknologien som brukes i produksjonen av store telefonkataloger. Resultatet er et stort gjennombrudd i bruken av informasjonsteknologi.

Stibo Complete - 1989 Heldigital produksjonsflyt

1989

Heldigital produksjonsflyt

Som en av de første virksomhetene i verden blir Stibo i stand til å håndtere alle data og illustrasjoner i 4 farger samt telefonkataloger i en heldigital produksjonsflyt.

Stibo Complete - 1990 Stibo Graphic etableres

1990

Stibo Graphic etableres

Stibo Graphic, konsernets store heatset-avdeling, etableres i Horsens. Urokkelig fokus på kvalitet og effektivitet gjør Stibo Graphic til en stor aktør på det europeiske printmarkedet i løpet av få år.

Stibo Complete - 1994 200 år

1994

200 år

Konsernet feirer 200-årsjubileum og bygger nytt hovedkontor i Aarhus.

Stibo Complete - 1997 Bokbindingsanlegg

1997

Bokbindingsanlegg

Konsernet investerer i et av verdens største bokbindingsanlegg.

Stibo Complete - 2000 Den største teknologiinvesteringen hittil

2000

Den største teknologiinvesteringen hittil

Konsernet foretar sin hittil største teknologiinvestering ved å kjøpe inn en 96-siders LithoMAN IV, som er en av verdens største heatset-trykkemaskiner.

Stibo Complete - 2002 Fra Aarhuus Stiftsbogtrykkerie til Stibo

2002

Fra Aarhuus Stiftsbogtrykkerie til Stibo

Konsernet skifter navn fra Aarhuus Stiftsbogtrykkerie til Stibo, og består nå av følgende forretningsområder:
Stibo Graphic: Publiseringsløsninger innen print og elektronisk publisering.
CCI Europe: Redigerings-, annonserings- og arkiveringssystemer til avisutgivere over hele verden.
Stibo Catalog: Katalogstyring og Content Management for publisering av alle typer trykte og elektroniske medier.

Stibo Complete - 2005 Stibo Graphic

2005

Stibo Graphic

Stibo Graphic deles opp i to deler, Stibo Graphic og Stibo Graphic Software.

Stibo Complete - 2007 Stibo Fonden

2007

Stibo Fonden

Stibo-koncernens eier, Aarhuus Stiftsbogtrykkeries Fond, skifter navn til Stibo-Fonden.

Stibo Complete - 2012 Color Print A/S og Scanprint A/S

2012

Color Print A/S og Scanprint A/S

Stibo kjøper Color Print A/S og Scanprint A/S. Sammen med Stibo Graphic blir Stibos printdivisjon dermed Skandinavias ledende trykkeri.

Stibo Complete - 2014 Greentech Rotaprint og Skånsk Repro

2014

Greentech Rotaprint og Skånsk Repro

Stibo Graphic overtar Greentech Rotaprint og Skånsk Repro som en del av virksomhetens oppkjøps- og konsolideringsstrategi.

Stibo Complete - 2015 Stibo Printing Solutions

2015

Stibo Printing Solutions

Virksomheten skifter navn til Stibo Printing Solutions.

Stibo Complete - 2016 Sörmlands Grafiska AB

2016

Sörmlands Grafiska AB

Stibo Printing Solutions kjøper svenske Sörmlands Grafiska AB og forsterker sin posisjon som markedsledende i Skandinavia

Stibo Complete - 2017 Stibo Printing Solutions er markedsleder

2017

Stibo Printing Solutions er markedsleder

Stibo Printing Solutions er markedsleder, og printdivisjonen utgjøres nå av følgende virksomheter: Stibo Graphic, Color Print, Scanprint, Stibo Media og Sörmlands Printing Solutions.

Stibo Complete - 2018 Stibo Complete

2018

Stibo Complete

Stibo Printing Solutions blir til Stibo Complete. De ulike virksomhetene samles dermed under ett varemerke. Stibo Complete har som visjon å levere Better Marketing Solutions.

Stibo Complete - 2018 Stibo-konsernet består nå av

2018

Stibo-konsernet består nå av

- CCI Europe
- Stibo Systems
- Stibo Complete

Stibo Complete - 2018 Stibo Complete kjøper GigantPrint AB

2018

Stibo Complete kjøper GigantPrint AB

Stibo Complete kjøper GigantPrint AB og blir Skandinavias største leverandør av POS-løsninger.

Stibo Complete - 2020 Stibo Complete kjøper Rosendahls

2020

Stibo Complete kjøper Rosendahls

Stibo Complete kjøper Rosendahls Print-Design-Media A/S og styrker sin posisjon som grafisk full-service virksomhet.