Vanlige spørsmål

Hvor finner jeg ICC-profiler angående trykk på ulike papirkvaliteter?

Du finner våre ICC-profiler her. Hvis du er i tvil om noe, kan du kontakte vår prepress-avdeling, der kvalifisert personale står klare til å hjelpe.

Hva koster det?

Prisen varierer fra produkt til produkt. Kontakt oss for å få et tilbud på din oppgave.

Hvor lang er produksjonstiden?

Vi er alltid behjelpelige med å utarbeide en detaljert produksjonsplan på trykksaker. Kontakt oss for å få vite mer.

Hvordan laster jeg opp filer?

Til de aller fleste oppgaver foretrekker vi å bruke vår Apogee-arbeidsflyt til håndtering og godkjenning av filer, fordi det gir beste sikkerhet og kvalitet på resultatet. Derfor blir du opprettet som bruker i denne arbeidsflyten, og du får tilsendt en lenke du kan bruke til å laste opp filene dine.

Hva er beskjæring og skjæremerker?

Det må alltid legges til minst 3 mm beskjæring/bleed på de trykkeklare PDF-filene dine, ellers blir ikke resultatet bra. Kontakt oss for å finne ut mer.

Hvilke lakktyper finnes, og hva er forskjellen?

Vi tilbyr alle former for lakk og kasjering, men det kan være fysiske begrensninger avhengig av produksjonsmetode, materialvalg og etterbehandling. Vi tilbyr:

1. Trykklakk (matt, blank og nøytral)
2. Vannlakk (matt, blank, gentle touch og nøytral)
3. UV-lakk (matt, blank, delvis og fullflate)
4. Kasjering (matt, blank, ripefri matt og soft touch)
5. Spesiallakk (drip-off, reliefflakk, glitterlakk og annet)

Snakk med oss om hva som passer til din idé og ditt produkt.

Hva skal ryggbredden være på softcover-bøker og -kataloger?

Kontakt oss, så hjelper vi deg å regne ut riktig ryggbredde til trykksaken din.

Hva er oppstrekingen på omslag til innbundne bøker?

Kontakt oss, så hjelper vi deg å regne ut riktig oppstreking til trykksaken din.

Hva er innlimte sider?

Innlimte sider forekommer kun på trykksaker som er trykt i rotasjon, og kun på samlestiftede oppgaver. Ved bestemte sidetall limer man enkelte sider på den forrige eller neste siden, fordi disse sidene ikke henger fast i stiftene i ryggen. Ved slike oppslag forsvinner de midterste 3–5 mm av oppslaget inn i ryggen. Spør oss om det forekommer i din trykkoppgave, og hva som ev. finnes av alternative muligheter.

Hva er 4-brett og sidelim på softcover-bøker?

4-brett og sidelim er de ca. 4–5 mm der omslaget limes inn på første og siste side av innholdet. Dette gjør man for å få pen åpning på de første sidene i boken eller katalogen.