Vanlige spørsmål

Hva koster det?

Prisen varierer fra produkt til produkt. Kontakt oss for å få et tilbud på din oppgave.

Hvor lang er produksjonstiden?

Vi er alltid behjelpelige med å utarbeide en detaljert produksjonsplan på trykksaker. Kontakt oss for å få vite mer.

Hvordan laster jeg opp filer?

Til de aller fleste oppgaver foretrekker vi å bruke vår Apogee-arbeidsflyt til håndtering og godkjenning av filer, fordi det gir beste sikkerhet og kvalitet på resultatet. Derfor blir du opprettet som bruker i denne arbeidsflyten, og du får tilsendt en lenke du kan bruke til å laste opp filene dine.

Hva er beskjæring og skjæremerker?

Det må alltid legges til minst 3 mm beskjæring/bleed på de trykkeklare PDF-filene dine, ellers blir ikke resultatet bra. Kontakt oss for å finne ut mer.

Hvor finner jeg ICC-profiler angående trykk på ulike papirkvaliteter?

Du finner våre ICC-profiler her. Hvis du er i tvil om noe, kan du kontakte vår prepress-avdeling, der kvalifisert personale står klare til å hjelpe.

Hvilke lakktyper finnes, og hva er forskjellen?

Vi tilbyr alle former for lakk og kasjering, men det kan være fysiske begrensninger avhengig av produksjonsmetode, materialvalg og etterbehandling. Vi tilbyr:

1. Trykklakk (matt, blank og nøytral)
2. Vannlakk (matt, blank, gentle touch og nøytral)
3. UV-lakk (matt, blank, delvis og fullflate)
4. Kasjering (matt, blank, ripefri matt og soft touch)
5. Spesiallakk (drip-off, reliefflakk, glitterlakk og annet)

Snakk med oss om hva som passer til din idé og ditt produkt.

Hva skal ryggbredden være på softcover-bøker og -kataloger?

Kontakt oss, så hjelper vi deg å regne ut riktig ryggbredde til trykksaken din.

Hva er oppstrekingen på omslag til innbundne bøker?

Kontakt oss, så hjelper vi deg å regne ut riktig oppstreking til trykksaken din.

Hva er innlimte sider?

Innlimte sider forekommer kun på trykksaker som er trykt i rotasjon, og kun på samlestiftede oppgaver. Ved bestemte sidetall limer man enkelte sider på den forrige eller neste siden, fordi disse sidene ikke henger fast i stiftene i ryggen. Ved slike oppslag forsvinner de midterste 3–5 mm av oppslaget inn i ryggen. Spør oss om det forekommer i din trykkoppgave, og hva som ev. finnes av alternative muligheter.

Hva er 4-brett og sidelim på softcover-bøker?

4-brett og sidelim er de ca. 4–5 mm der omslaget limes inn på første og siste side av innholdet. Dette gjør man for å få pen åpning på de første sidene i boken eller katalogen.