En helt ny merkevare rulles ut

I høsten 2017 skiftet energigiganten DONG Energy navn til Ørsted.

I forbindelse med navneendringen til Ørsted ble det lansert en ny logo og en ny merkeidentitet, og Stibo Complete fikk oppgaven med å rulle ut den nye identiteten på alle flater.

Siden navneendringen kunne påvirke DONGs verdi, var Stibo Complete underlagt taushetsplikt i forbindelse med samarbeidet. Dette medførte at det i utgangspunktet ble inngått en fortrolighetsavtale med DONG, som ble signert av alle involverte medarbeidere og dekket alle oppgavene deres i forbindelse med navneendringen. 

Stibo Complete - En helt ny merkevare rulles ut

Mange forskjellige tjenester

I forbindelse med navneendringen sto Stibo Complete for en lang rekke ulike oppgaver, både innen produksjon og oppbevaring av materiale.

  • Visittkort med enkel nettbestilling
  • Brosjyrer
  • Serviceavtaler
  • Leveringsbetingelser
  • Bannere og flagg
  • Stempler
  • Klistremerker
  • Brevpapir og konvolutter
  • Lageroppbevaring
Stibo Complete - En helt ny merkevare rulles ut

Visittkort på forespørsel

Med opprettelsen av en visittkortportal har alle Ørsted-medarbeidere over hele verden fått mulighet til å bestille nye visittkort på nettet – helt etter løpende behov.

I portalen er det både mulig å gjøre enkeltbestillinger eller å laste opp et excelark med informasjon om flere medarbeidere for massebestilling. 

Man velger selv hvor i verden bestillingen skal leveres. Deretter sørger Stibo Complete for rask produksjon og frakt.

På den måten har det blitt utrolig lett og enkelt å sikre oppdaterte visittkort på tvers av den verdensomspennende virksomheten.

Stibo Complete - En helt ny merkevare rulles ut
Stibo Complete - En helt ny merkevare rulles ut

Relevante cases