Enkel och bekväm beställning av visitkort

Visitkortet är ett viktigt förstahandsintryck i professionella sammanhang.

Är din organisation ett av de företag som beställer många visitkort varje år? Då borde du bekanta dig med Stibo Completes smarta visitkortsportal.

Visitkortsportalen är en onlineplattform där du snabbt kan beställa nya kort, oavsett om de beställs för en person åt gången eller till hela företaget.

Kortdesignen är förinställd enligt varje enskild kunds krav, så alla kort följer företagets definierade layout, och vid själva beställningen behöver endast korttexten läggas till – enklare kan det inte bli.

Stibo Complete - Enkel och bekväm beställning av visitkort

Enkel och skräddarsydd registrering

Det finns olika inställningsalternativ på portalen så att tillgången lätt kan anpassas till behoven hos varje enskilt företag.

Företagets anställda kan skapa sig egna användare men det är också möjligt att läsa in alla anställda i systemet på en gång via en CSV-fil. Det sistnämnda kan vara mycket tidsbesparande för stora företag som behöver göra en stor gemensam beställning.

De två inställningarna kan också kombineras så att alla existerande medarbetare läses in från början medan nya medarbetare senare själva kan skapa sina användare och beställa visitkort individuellt.

Det går också att skapa en godkännandefunktion som gör det möjligt för företaget att godkänna nya beställningar innan de sätts igång.

Det tar bara två minuter att skapa en beställning via visitkortsportalen.

Kontakta oss om du också vill spara tid och pengar på visitkort.

 

Relevanta kundcase