Kvalitet

Stibo Complete arbetar aktivt och fokuserat med miljö och kvalitet. Vi kommunicerar öppet om företagets miljö- och kvalitetsvillkor och säkerställer genom fasta processer att företagets kvalitets- och miljöstrategi är en inarbetad del av alla medarbetares vardag.

ISO 9001

Stibo Complete är certifierat enligt ISO 9001. Vi arbetar utifrån fasta certifierade processer för att säkerställa att vi upprätthåller en enhetlig hög kvalitet enligt den enskilda kundens krav på produktkvalitet. Vi utvecklar och förbättrar hela tiden processer och produktionsmetoder genom att löpande sätta upp mål för våra framtida insatser för kvaliteten.
 

 

Stibo Complete - Kvalitet