Et allsidig samarbeid

Hos Sika Footwear har behovet for produksjon av trykksaker og trykte materialer vært økende de siste årene. Behovet spenner vidt og gjelder alt fra den store, årlige katalogproduksjonen til mindre brosjyrer og POS-materialer.

Stibo Complete - Et allsidig samarbeid
En ensartet og høy kvalitet er avgjørende for oss når vi utvikler og produserer trykksaker og POS-materialer.
Tove Kirkegård Adamsen
Markedsføringssjef

Sparring på tvers av oppgaver

Innhold og layout til alle trykksakene utvikles internt hos Sika Footwear og ofte i tett samarbeid med deres kreative reklamebyrå.

Stibo Complete står for selve katalogproduksjonen, produksjon av diverse brosjyre- og kampanjematerialer samt produksjon av POS-materiale. I forkant av alle oppgaver gir vi Sika Footwear råd om materialvalg og løsninger i forhold til trykk. 

Samarbeidet rundt POS-materialer er koblet på de siste årene – et samarbeid som særlig er preget av dialog om muligheter, løsninger, funksjonalitet og materialer.

Stibo Complete - Et allsidig samarbeid

Det helt riktige uttrykket

«En ensartet og høy kvalitet er avgjørende for oss når vi utvikler og produserer trykksaker og POS-materialer. Samtidig ønsker vi å skape en tydelig sammenheng mellom merkevarene våre og måten de kommuniseres på. Stibo Complete er en god sparringspartner for oss med tanke på å få det helt rette uttrykket! Vi trenger å bli utfordret, slik at vi hele tiden utvikler oss og gjør ting litt bedre enn forrige gang», sier Tove Kirkegård Adamsen, markedsføringssjef hos Sika Footwear.

Relevante cases