Från tidningar till 8 000 m2 banners

Stibo Complete har under flera års tid levererat REMA 1000:s reklamtidningar som distribueras till hushållen. Därför var det naturligt att utöka samarbetet när REMA 1000 under hösten 2020 påbörjade ombyggnaden av alla sina 357 butiker med sitt nya koncept ”Vores REMA”.  

Vi anlitades för att hjälpa till att ta fram en lösning för nya informationsställ för entréområdet och brandning av butikernas fasad.

I nära samarbete med REMA 1000 hittade vi den perfekta lösningen som till en början testades i 7 butiker. 

 

Stibo Complete - Från tidningar till 8 000 m2 banners
Fasadbrandingen testades initialt i 7 butiker: Mejrup, Nørreportcentret, Bredballe, Vinding, Uhrhøj, Jelling och Glamsbjerg.
Flexibel och utmärkt rådgivning och samarbete är avgörande för oss när vi utvecklar och producerar trycksaker och POS-material, och det får vi av Stibo Complete.
Line Neve Rosenberg
Marknadskoordinator på REMA 1000

300+ butiker fick en helhetslösning för både print och montering

Under 1,5 år har Stibo Complete inte bara ansvarat för produktionen av Remas banners utan även haft ansvar för att sätta upp själva fasadbannersystemet i mer än 300 butiker.

Även våra första testbanners, som sattes upp för snart 2 år sedan, har fortfarande en 100 % snygg färgåtergivning av de starka färgerna, vilket är genomgående i REMA 1000:s nya visuella uttryck.

Totalt har över 1 700 banners levererats, vilket motsvarar mer än 8 000 m2 banners.

Informationsstället har lackats i REMA 1000:s egen igenkännbara blå färg så det helt går i linje med varumärkets övriga branding. Som en extra service har vi gjort en video med monteringsanvisningar som butikerna kan ha hjälp av.

Stibo Complete - Från tidningar till 8 000 m2 banners
Stibo Complete - Från tidningar till 8 000 m2 banners
Stibo Complete - Från tidningar till 8 000 m2 banners
Stibo Complete - Från tidningar till 8 000 m2 banners
Stibo Complete - Från tidningar till 8 000 m2 banners
Kontakta Christian för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.
o-grafik

Relevanta kundcase