Entrusted supplier since 1661

Få miljövänliga trycklösningar till attraktiva priser och med fördelaktiga leveransvillkor.

Se vad vi kan göra för dig

Election

Make movement. Make a difference.

Public Sector

Preferred for a reason

Vi erbjuder kompetent rådgivning, attraktiva priser och hög leveranssäkerhet

Danska Ekonomistyrelsen har valt Stibo Complete, som samarbetspartner och leverantör av:

  • Trycktjänster
  • Kopierings- och utskriftstjänster av standardtyp

Som varaktig leverantör – inom ramen för det danska ”tryckeriavtalet” – erbjuder vi danska staten fasta, attraktiva priser och fördelaktiga leveransvillkor för en rad standarduppdrag.

 

Undvik resurskrävande upphandlingar

Ramavtalet innebär dessutom att du som representant för en offentlig institution slipper lägga ut större uppdrag för offentlig upphandling, och att det istället räcker med ett så kallat minianbud bland de förkvalificerade tryckerierna.

Vi täcker in alla grafiska produkter och tjänster enligt ramavtalet – och via vårt elektroniska beställningssystem kan du beställa och köpa trycksaker på ett enkelt och effektivt sätt.

Kundcases