We deliver. You deliver. That’s how it works.

Håll dina deadlines och håll flödet igång i produktionen. Vi trycker dina material, manualer och instruktioner felfritt och alltid i tid: Vi levererar så att du kan leverera.

Kompromisslös tryckleverantör för industrin

Du får gärna ställa höga krav på oss. Det gör vi nämligen själva. Som erfaren leverantör till industri- och produktionsbranschen är vi vana vid att arbeta enligt de allra striktaste kraven när det gäller säkerhet, kvalitet och miljö. Vi vet att flödet i din produktion är beroende av att vi levererar i tid och att trycksaken är korrekt och felfritt producerad och paketerad.

Vi efterlever dina striktaste miljökrav

Som stiftelseägt företag ansvarar vi inte enbart för oss själva, utan även för våra medarbetare, våra kunder, vår omvärld och vår miljö. Vi bryr oss om vilket avtryck vi gör på vår omgivning och är ledande i kampen om att skydda vår miljö.

Vi arbetar målinriktat med att optimera våra processer och vår resursanvändning – det har vi gjort sedan 1993. Miljövänlig och hållbar produktion ingår i vårt DNA, i vårt tankesätt och i hur vi bedriver vår verksamhet. Och så kommer det att förbli. Vi kallar det Complete Care.

Ett bra och hållbart samarbete

Som tur är delar vi vår inställning till miljön med majoriteten av våra kunder inom industri- och produktionsbranschen. Faktum är att det ofta är en förutsättning för samarbetet att vi kan efterleva de allra striktaste standarderna gällande miljövänlig och hållbar produktion. Och det är något vi värdesätter.

Stibo Complete - Manufacturing

Fastställda och certifierade procedurer

Stibo Complete är certifierade enligt ISO 14001, vilket är en garanti för att vi efterlever gällande miljökrav och att vi hela tiden förbättrar oss.

Varje år certifieras vi av DNV GL för att säkerställa att våra miljömässiga riktlinjer och mål är helt implementerade och efterlevs inom hela företaget.
Vi arbetar enligt fastställda, certifierade procedurer vilket säkerställer att vi alltid håller en jämn och hög kvalitet. Vi utvecklar och förbättrar hela tiden våra procedurer och produktionsmetoder genom att löpande sätta upp nya mål för våra insatser.

Svanenmärket
PEFC™
EU-blomman
CO2-neutralisering
FSC®
GMP (Good Manufacturing Practice)

Vi levererar och är flexibla så att du kan leverera

Vi arbetar för både små och stora, nationella och internationella produktionsföretag, och vi vet därför att din framgång är beroende av vår stora leveranssäkerhet, precision och flexibilitet.

Vi har kapacitet att arbeta med korta svarstider och fatta snabba beslut.

Om det uppstår förändringar i din produktionslinje och du behöver ändra din beställning hos oss arbetar vi effektivt för att uppfylla dina behov – utan att kompromissa med kvaliteten på trycksaken eller manualen som är avgörande för din produktion.

Vi ger råd och hjälper dig att hela tiden ha överblick

Våra erfarna rådgivare är alltid redo att hjälpa till och svara på frågor om allt från tryckteknik, papperskvaliteter, certifieringar eller miljökrav.

När du samarbetar med Stibo Complete hjälper vi dig att löpande optimera dina trycksaker så att du uppnår bästa möjliga resultat och hela tiden minskar miljöbelastningen.

Kundcases