En online-marknadsföringsportal på nätet underlättar i vardagen för GSV:s många avdelningar

GSV är Danmarks ledande uthyrare av material för alla bygg- och anläggningsarbeten – allt från handverktyg för mindre byggjobb till stora maskiner för att bygga motorvägar, broar och tunnelbanor.

GSV har sitt huvudkontor i Hedehusene, med 21 underavdelningar och fyra on-site avdelningar spridda över hela landet. 

Marknadsföring med ett klick

Det material som varje avdelning behöver varje dag varierar kraftigt – det kan t.ex. handla om skyltar, stickers till maskiner och lätta fordon. GSV behövde därför en digital lösning som kunde spara tid och resurser för både avdelningarna och marknadsavdelningen.

På den gemensamma marknadsföringsportalen som Rosendahls har utvecklat i samarbete med GSV kan varje avdelning själv logga in och beställa de specifika utgåvor, kvaliteter, storlekar och kvantiteter som behövs. 

Ett gott och långvarigt samarbete

I dag levererar Stibo Complete skyltar och stickers till GSV Materieludlejning A/S i hela landet och trycker även marknadsföringsmaterial, bland annat broschyrer, banners och kataloger.

I samband med GSV:s förvärv av Ramirant i Danmark 2019 stod Rosendahls även för produktion och installation av fasadskyltar och pyloner i hela landet – och har kontinuerligt hjälpt till med uppdateringar på utvalda platser.

Den nya portalen har hjälpt oss med optimering av både vår tid och våra arbetsprocesser på marknadsavdelningen. Nu kan alla avdelningar själv gå in och beställa skyltar, stickers och banners utan att vi behöver gå igenom varje enskild beställning. Och samtidigt kan vi vara säkra på att de produceras i rätt färger, med rätt typsnitt – och med den höga kvalitet vi önskar.
Anne Cecilie Lysbo
Direktör för marknadsföring och extern kommunikation (CMO)
Stibo Complete - En online-marknadsföringsportal på nätet underlättar i vardagen för GSV:s många avdelningar
Stibo Complete - En online-marknadsföringsportal på nätet underlättar i vardagen för GSV:s många avdelningar
Kontakta Dennis och hör hur vi kan hjälpa dig med en marknadsföringsportal online.
o-grafik

Relevanta kundcase