Djøfbladets koldioxidavtryck minskade med 36,3 %

Fackförbundet Djøf har intensifierat sitt fokus på grön omställning och hållbarhet och har i detta sammanhang gjort beräkningar av organisationens totala koldioxidavtryck – inklusive medlemstidningen Djøfbladet.

Beräkningarna ledde till att Djøfbladet ville optimera produktionen av tidningen – i syfte att minska dess koldioxidavtryck.

Papper som gör skillnad

Djøfbladet var redan från början tydliga med att de ville koldioxidkompensera produktionen och motverka koldioxidutsläppen genom köp av exempelvis kvoter eller krediter. Vi rekommenderade istället en klimatberäkning där vi kartlade den totala produktionens koldioxidavtryck och klargjorde var den kunde optimeras. 

Undersökningen och beräkningarna resulterade i att Djøfbladet valde ett annat och mer miljövänligt papper att trycka tidningen på. Ett val som minskade tidningens koldioxidavtryck med 36,3 % utan att kompromissa med kvaliteten.

Stibos beräkningar av vårt koldioxidavtryck har varit ett viktigt verktyg i Djøfbladets ansträngningar för att uppnå en mer hållbar produktion. I samarbete med Stibo Complete har vi använt beräkningarna för att hitta en lösning som drastiskt har minskat vårt koldioxidavtryck – utan att på något sätt kompromissa med kvaliteten – och som faktiskt också har gett oss bättre ekonomi för vår totala produktion.
Dennis Christiansen
Editor-in-Chief, Djøfbladet
Stibo Complete - Djøfbladets koldioxidavtryck minskade med 36,3 %
Stibo Complete - Djøfbladets koldioxidavtryck minskade med 36,3 %

Vad är en klimatberäkning?

Vi gör en konkret beräkning av din tidnings eller tidskrifts koldioxidavtryck där vi tittar på bland annat format, val av papper och efterbehandling.

Med hjälp av beräkningarna kan du göra mer hållbara val och avsevärt minska koldioxidutsläppen från produktionen av dina trycksaker – utan att kompromissa med kvalitet, design eller pris.

 

Stibo Complete - Djøfbladets koldioxidavtryck minskade med 36,3 %
Kontakta Claus, och lär dig mer om koldioxidavtryc
o-grafik

Relevanta kundcase