Pharma

Pharma

Stibo Complete produserer emballasje og pakningsvedlegg for en lang rekke produksjonsvirksomheter innen legemiddelindustrien.

Ved vårt kompetansesenter Pharma utvikler og produserer vi:

•    Pakningsvedlegg

•    Brosjyrer

Kvalitetssikring og dokumentasjon

Vi produserer pakningsvedlegg i henhold til god fremstillingspraksis (GMP). Alle trinnene i prosessen er dokumentert for å spore hele forløpet.

Samtidig er det mulig å identifisere det enkelte pakningsvedlegget gjennom hele forløpet, både maskinelt ved hjelp av strekkoder og visuelt ved hjelp av fluttermarks. Før vi sender ordren videre til frakt, foretar vi en manuell kontroll.

Vi følger gjeldende direktiver både nasjonalt og internasjonalt for de delene av produksjonsprosessen vi beskjeftiger oss med. Og de av våre ansatte som jobber med produksjon for legemiddelindustrien, har fått opplæring i GMP-reglene. Dessuten jobber vi kontinuerlig med å styrke kvalitetsbevisstheten blant medarbeiderne våre.

Stibo Complete er ISO 9001-sertifisert og følger alltid relevante krav i de internasjonale regelverkene «EudraLex vol. IV (EU)» og «FDA» (USA), som vi har implementert i prosedyrene og instruksjonene våre.

Les mer om sertifiseringene våre her.

Dine fordeler

ISO 9001-sertifisert og erfaren produsent av pakningsvedlegg, brosjyrer og emballasje

Effektiv kopibeskyttelse med synlige og usynlige antikopieringsfunksjoner

Fremstilling av pakningsvedlegg i tråd med GMP

Utdannet og opplært personale

Dokumentert og sporbar prosess

QC sjekkliste

Kontakt Michael Patrick Estø for å høre hvordan vi kan hjelpe