Katalog | Stibo Complete

Effektiv katalogproduksjon i små og store opplag

Hvis du trenger en katalogløsning, kan vi hjelpe deg hele veien. En katalogløsning hos Stibo Complete kan bestå av en systemløsning fra Stibo Systems (MDM-løsning) kombinert med print, fulfillment- og distribusjonsløsning til hele verden.

Stibo Complete produserer kataloger til små, mellomstore og helt store globale virksomheter.

Effektiv katalogproduksjon er en stor del av det historiske DNA-et i vår virksomhet. Hos oss er alt mulig, og vi kan hjelpe deg med hele prosessen når du trenger det.

Når det handler om katalogproduksjon, er pris, kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhet helt avgjørende faktorer. Vi har i mange år vært leverandør og sparringpartner for små og store europeiske katalogutgivere.

Vi etterstreber alltid produksjon med et minimum av svinn og på en mest mulig effektiv og miljømessig forsvarlig måte, og vi har kunnskapene til å levere et profesjonelt og flott resultat.

Stibo Complete - Katalog

Dine fordeler

Håndtering av hele prosessen fra idé til levering og distribusjon av din katalog
Mulighet for lageroppbevaring av din katalog og online-verktøy for å følge beholdningen
Nødvendig fleksibilitet angående sidetall – fra små opplag til helt store opplag
Trykk og etterbehandling i høy, ensartet kvalitet med mange muligheter for tilleggstjenester
Kompetent prosjektledelse som sikrer fleksibilitet og levering til riktig tid

Relevante cases