Markedsføringsportal sikrer sammenheng i markedsføringen hos Louis Poulsen

Rosendahls, som er en del av Stibo Complete, har utviklet en nettbasert bestillings- og markedsføringsportal for vår kunde Louis Poulsen, hvor markedsansvarlige i alle avdelinger og land bestiller produkter og varer.

Det er mulig å bestille både ferdige produkter fra Stibo Completes lager, men også materiell til store kampanjer, hvor alle land drar nytte av puljetrykk.

Trenger du en nettbasert løsning som gjør det enkelt å bestille markedsføringsmateriell og samtidig sikrer sammenheng i kjedens eller organisasjonens markedsføring?

Les mer om vår markedsføringsportal her.

Vi stiller høye krav til våre egne produkter, og derfor er det ekstremt viktig å gjengi farger og stemninger så riktig og naturlig som mulig i trykksakene våre. Vi ser Rosendahls som en meget kompetent trykksakleverandør og sparringspartner – både når det gjelder materialvalg og valgmuligheter.
Louis Poulsen A/S
Brand & Communication
Stibo Complete - Markedsføringsportal sikrer sammenheng i markedsføringen hos Louis Poulsen
Stibo Complete - Markedsføringsportal sikrer sammenheng i markedsføringen hos Louis Poulsen
Stibo Complete - Markedsføringsportal sikrer sammenheng i markedsføringen hos Louis Poulsen
Stibo Complete - Markedsføringsportal sikrer sammenheng i markedsføringen hos Louis Poulsen
Stibo Complete - Markedsføringsportal sikrer sammenheng i markedsføringen hos Louis Poulsen
Kontakt key account manager Lars Kristiansen
o-grafik

Relevante cases