Djøfbladets CO2-avtrykk ble redusert med 36,3 %

Fagforbundet Djøf har intensivert satsingen på grønn omstilling og bærekraft – og har i den forbindelse fått utarbeidet beregninger av organisasjonens, inkludert Djøfbladets, totale CO2-avtrykk.

Beregningene dannet i etterkant grunnlaget for Djøfbladets ønske om å optimalisere produksjonen av bladet – for å redusere bladets CO2-avtrykk.

Et stykke papir til forskjell

Som utgangspunkt hadde Djøfbladet et ønske om å CO2-kompensere produksjonen og motvirke CO2-utslipp ved f.eks. å kjøpe kvoter eller kreditter. Vi anbefalte i stedet å lage en klimaberegning som kartlegger produksjonens totale CO2-avtrykk og tydeliggjør hvordan den kan optimaliseres. 

Undersøkelsen og beregningene førte til at Djøfbladet valgte et annet – mer miljøvennlig – papir å trykke bladet på. Et valg som reduserte magasinets CO2-avtrykk med 36,3 % – uten å gå på akkord med kvaliteten.

Stibos beregninger av CO2-avtrykket vårt har vært et sentralt verktøy i Djøfbladets innsats for å oppnå en mer bærekraftig produksjon. I samarbeid med Stibo Complete har vi brukt beregningene til å finne en løsning som har redusert CO2-avtrykket vårt drastisk – uten at det på noen måte har gått ut over kvaliteten – og som faktisk også har gitt oss en bedre økonomi i vår samlede produksjon.
Dennis Christiansen
Ansvarlig redaktør, Djøfbladet
Stibo Complete - Djøfbladets CO2-avtrykk ble redusert med 36,3 %
Stibo Complete - Djøfbladets CO2-avtrykk ble redusert med 36,3 %

Hva er en klimaberegning?

Vi gjør en konkret beregning av CO2-avtrykket til magasinet eller fagbladet ditt, der vi også ser på format, papirvalg og etterbehandling.

Basert på beregningene kan du ta mer bærekraftige valg og redusere CO2-utslippene fra produksjonen av trykksakene dine betraktelig – uten å gå på akkord med kvalitet, design eller pris.

Stibo Complete - Djøfbladets CO2-avtrykk ble redusert med 36,3 %
Ta kontakt med Claus, og hør mer om klimaberegning
o-grafik

Relevante cases