Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner

Frem til 2020 benyttet Danske Transport Medier (DTM) fire forskjellige leverandører til trykk og distribusjon av magasinene Transport Tidende, Lastebil Magasinet – og alle innstikk og spesialutgaver som utgis hvert år.

DTM sto overfor en utfordring der de skulle snakke med én leverandør til avisrotasjon, en annen leverandør til heatsettrykk, en tredje til foliering og adressering og en fjerde leverandør til distribusjon av de 36 faste utgivelsene.

De mange forskjellige leverandørene gjorde det til en administrativt tung oppgave for DTM, som derfor søkte én samarbeidspartner som kunne ivareta alle fire deloppgavene som totalleverandør.

Fra januar 2021 ble Stibo Complete valgt som totalleverandør, som i tillegg til å produsere og distribuere også fungerer som utviklings- og sparringspartner for DTM.

Mer miljøvennlig emballasje

Tidligere ble Lastbil Magasinet foliert i plastfolie, men i dag blir magasinet pakket i 100 % resirkulert papir (på våre paper wrap-maskiner), som er mye bedre for miljøet. Samtidig kan du trykke budskap direkte på emballasjen – som er det første mottakerne dine ser når de mottar utgivelsen.

Smart, miljøvennlig og effektivt.

Stibo Complete - Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner
Stibo Complete - Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner
Stibo Complete - Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner
Stibo Complete - Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner
Stibo Complete - Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner
Stibo Complete - Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner
Stibo Complete - Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner
Stibo Complete - Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner
Stibo Complete - Danske Transport Medier fikk en enklere hverdag og en mer miljøvennlig emballering av magasiner

Relevante cases